Om appvokat

Meget er gratis, resten billigt. Alt let.appvokat
lanceredes den 1. november 2020.

I dag (23. april 2024) benytter 1.126 virksomheder og deres medarbejdere appvokat. Virksomheder Danmark rundt, i alle brancher og alle størrelser.


Der er også plads til jer ...


appvokat gør advokaten til en helt naturlig del af jeres team. Altid ved hånden.

appvokat er UNIVERSADVOKATERs digitale platform for virksomheder i alle brancher og alle størrelser, der vil have hurtig, let og billig adgang til professionel advokatbistand - til de helt små og til de vitale problemer.

appvokat er Danmarks første full service advokat-app. Du kan tilgå den online på din pc, på din tablet og på din smartphone - og uden at skulle downloade programmer.

appvokat hjælper dig og dine kolleger med både virksomhedens og privatlivets jura.

Og så får I så meget mere end bare advokatbistand: tilbud, konkurrencer, adgang til andre rådgivere, leverandører osv.

Et uundværligt og billigt arbejdsredskab for virksomheden. Et gratis medarbejdergode.

Ring eller mail til en af vores salgschefer eller tryk på knappen nedenfor for kontakt.

SJÆLLAND/KØBENHAVN
Salgschef Allan Storm Petersen
30 68 44 12
asp@appvokat.nu

DEN SYDLIGE HALVDEL AF JYLLAND, FYN
Salgschef Jonas Duedahl Kristiansen
22 58 69 18
jdk@appvokat.nu

NORD- OG MIDTJYLLAND
Salgschef Mogens Tougaard
40 28 28 37
mt@appvokat.nuappvokat makes the lawyer a natural part of your team. Always at hand.

appvokat is UNIVERSADVOKATER’s digital platform for companies in all industries and of all sizes that want quick, simple and cheap access to professional legal assistance – for the minor and for the vital problems. 

appvokat is Denmark’s first full-service lawyer-app. You can access it online on your PC, on your tablet and on your smartphone – without having to download an app.

appvokat helps you and your colleagues with both corporate and private law.

And you get so much more than just legal assistance: offers, competitions, access to other advisers, suppliers, etc.  An indispensable and cheap tool for the company. And a free employee benefit. 

Call or send an email to one of our sales managers or press the button for contact.